फोटो नाम पद कार्यालयको नाम फोन नं इमेल
जगत प्रकाश जोशी नि. निर्देशक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय डोटी 9851167376 jagatpjoshi@gmail.com
नवराज रावल नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरा 9858784678 nabraj.rawal@gmail.com
योगेन्द्र बहादुर अधिकारी का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्‍चनपुर 9857017099
धीरेन्द्र भट्ट नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडी 9766428047/9851139735 dhirenb2073@gmail.com
राम चन्द्र खत्री नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली 9858440194/9858485953 ramchandrakhatri6548@gmail.com
रुद्र बहादुर बोगटी नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाम 9858423256 bogatirudra@gmail.com
जंग बहादुर थापा का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङ्ग 9843004441/9858488630 jbthapa2@gmail.com
रुपेश भट्टराई सि.डि.इ. पथरैया मोहना सिंचाई व्यवस्था कार्यालय कैलाली 9867128732/9858485401 rupesbhattarai@yahoo.com
अमर बहादुर पाल डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कैलाली 9858751876/9841478350 amarbpal1981@gmail.com
खेमराज रेग्मी नि.का.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कञ्‍चनपुर 9858425410/9858776649 erkhem070@gmail.com
डम्बर प्रसाद धिताल डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन दार्चुला 9851171804/9858751876 dpdhital@gmail.com
महादेव बिष्ट नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन बझाङ्ग 9858487119 mbista47@gmail.com
सुविक श्रेष्ठ नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन डोटी 9858448585 subik_stha@hotmail.com
डम्बर प्रसाद धिताल (थप जिम्मेवारी) डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन बैतडी 9851171804 dpdhital@gmail.com
नवराज जोशी नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन अछाम 9858435896 nabajoshi921@gmail.com
राम रथ खरेल डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन डडेल्धुरा 9851143781 kharelramrath@gmail.com
संन्दिप डंगोल सब डिभिजन प्रमुख जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन बाजुरा 9858415150 dangol.san68@gmail.com
नरेन्द्र शाह नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली 9841033146 narengshah10@gmail.com
तारा दत्त भट्ट नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था कार्यालय कन्चनपुर 9858776701 tmo.mahakali@gmail.com
पूर्ण बहादुर शाह कार्यालय प्रमुख यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटी 9858440106 purnashah12@gmail.com
विष्णुदत्त भट्ट नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेल्धुरा ................... yatayat.dadel@gmail.com
गणेश प्रसाद उपाध्याय नि.डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कैलाली 9858423325/9858477034 ganeshupadhyay92@gmail.com
महिम बोहरा नि.का.प्र. शहरी विकास तथा भवन कैलाली 9858477546 mahimbohara048@gmail.com
गोविन्द प्रसाद देवकोटा नि.डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन बैतडी 9858775550 govindapd@gmail.com
श्रवण खनाल डि.प्र. भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कैलाली 9858421107 kumarsarban2074@gmail.com
कृष्ण बहादुर बोगटी नि.डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन डडेल्धुरा 9858751022 kbbogati@gmail.com
सुविक श्रेष्ठ नि.का.प्र. शहरी विकास तथा भवन डोटी 9858448585 subik_stha@hotmail
गिष्म थापा डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन डोटी 9858487113 grishma.thapa@gmail.com
गोविन्द प्रसाद देवकोटा (थप जिम्मेवारी) नि.का.प्र. शहरी विकास तथा भवन बैतडी 9858775550 govindapd@gmail.com