शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति Sort ascending
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर कायम गरिएको सूचना ०७९/०८० सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर कायम गरिएको सूचना.pdf 06/02/2023 - 11:09
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी (पूँजीगत तर्फ) ०७८/०७९ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी (पूँजीगत तर्फ).pdf 03/24/2022 - 11:43
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी (चालु तर्फ) ०७८/०७९ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी (चालु तर्फ).pdf 03/24/2022 - 11:40
स्वतः प्रकाशन २०७७ चैत्र देखि २०७८ असार सम्म ०७८/०७९ स्वतः प्रकाशन २०७७ चैत्र देखि २०७८ असार सम्म_2.pdf 07/28/2021 - 13:00
स्वतः प्रकाशन २०७७ चैत्र देखि २०७८ असार सम्म ०७८/०७९ स्वतः प्रकाशन २०७७ चैत्र देखि २०७८ असार सम्म_2.pdf 07/28/2021 - 13:00
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ ०७७/०७८ जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf 03/01/2021 - 13:21
ईन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ०७७/०७८ ईन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 12/11/2020 - 12:55
दरखास्त फारामको ढाँचा 2076/2077 दरखास्त फारामको ढाँचा.pdf 12/11/2020 - 11:02
दरखास्त आह्ववानको सूचना 2076/2077 12/11/2020 - 10:54
दरखास्त आह्ववानको सूचना 2076/2077 12/11/2020 - 10:47