फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
photo सुरत कुमार बम प्रदेश सचिव 9858483380 secretary.mopid@gmail.com
सि.डि.इ. मोहन बहादुर कुँवर सि.डि.ई (प्रवक्ता) जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखा/आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा र खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा 9858485274 kunwar.mb@gmail.com
नवराज भट्ट शाखा अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9858477005 behadi_nr@yahoo.com
photo शिव राज ओझा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9858477003 shivrajojha1@gmail.com
photo सुरेश राज भट्ट इन्जिनियर (सूचना अधिकारी) 9858477020 yojana.mopidp7@gmail.com
photo परशुराम साह इन्जिनियर अध्ययन बिदामा 9846745031 prsu01@gmail.com
कुमार रिजाल कानून अधिकृत कानून शाखा 9857645145 kumar.rijal47@gmail.com
पदम बहादुर मडैं इन्जिनियर ग्रामिण सडक महाशाखा 9858421949
मेखराज उपाध्याय अधिकृतस्तर छैठौं तह जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9868725447 mekhrajupadhyay@gmail.com
ना.सु. पार्वती उपाध्याय सहायकस्तर पाँचौै तह जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9865682580 parbati_upadhayay@yahoo.com
जनकराज धामी कम्प्युटर अपरेटर जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9869332950 samira20768@gmail.com
दिपु कुमारी कठायत दिपु कुमारी कठायत सहायकस्तर पाँचौै तह जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9848743951 deepkyt@gmail.com
प्रभा जोशी सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9860205108
ह.स.चा. जैभान सिंह बोहरा सवारी चालक जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9848462021
ह.स.चा. सुरेन्द्र वहादुर चौधरी सवारी चालक जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9806424670
नविन प्रसाद जोशी सवारी चालक जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9868483451
पुरन चौधरी सवारी चालक निजी सचिवालय 9865843405
का.स. मोहन कार्की कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9868365006
का.स. सिद्ब राज पनेरु कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9862483842 panerusr98@gmail.com
का.स. खड्क वहादुर बोहरा कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9869314926 avayabohara777@gmail.com
का.स. हर्क घर्तिमगर कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9848421522
सुस्मा चौधरी कार्यालय सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा 9812769170