photo

प्रकाश बहादुर देउवा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
फोनः 091-526905
मोवाईल:
ईमेल:

----------------

भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री
फोनः
मोवाईल:
ईमेल:

photo

प्रेमदत्त भट्ट

प्रदेश सचिव
फोनः 9858477006
मोवाईल:
ईमेल:

पृष्ठभूमि तथा परिचयः

नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय शासन प्रणाली लागू गरी क्षेत्रगत रुपमा तीनै तहले गर्ने कार्यहरूको सूची समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार संघिय स्तरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, सिंचाइ, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र सो अन्तर्गतका संरचनाहरूबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था छ|

फेसबुक अपडेट