फोटो नाम पद कार्यालयको नाम फोन नं इमेल
प्रेम दत्त भट्ट नि. निर्देशक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय डोटी 9858221085 erpdbhatta@gmail.com
रुपेश भट्टराई सि.डि.इ. पथरैया मोहना सिंचाई व्यवस्था कार्यालय कैलाली 9867128732 rupesbhattarai@yahoo.com
श्याम बहादुर खड्का कार्यालय प्रमुख पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरा 9858485522 shyamkhadka@gmail.com
दीपक नेगी नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्‍चनपुर 9849259435 ido.kanchanpur@gmail.com
रामचन्द्र खत्री नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडी 9858440194 ramchandrakhatri6548@gmail.com
जगत प्रकाश जोशी कार्यालय प्रमुख पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली 9851167376
रुद्र बहादुर बोगटी नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाम
धीरेन्द्र भट्ट नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङ्ग 9858491026 ido.bajhang@gmail.com
डम्बर प्रसाद धिताल डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कैलाली 9858488500 wridd.kailali@gmail.com
महादेव बिष्ट नि.का.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कञ्‍चनपुर 9858776649 kanchanpur.idd@gmail.com
अमर बहादुर पाल डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन दार्चुला 9858448585 amarbpal1981@gmail.com
नबराज जोशी नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन बझाङ्ग 9858435896 nabajoshi921@gmail.com
राम रथ खरेल डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन डोटी 9851143781 kharelramrath@gmail.com
सन्दिप डंगोल नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन बैतडी 9858776073 dangol.san68@gmail.com
खेम राज रेग्मी नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन अछाम 9858425410 erkhem070@gmail.com
मोहन देव भट्ट नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन डडेल्धुरा 9858751025 mbhatta70@gmail.com
प्रिय ब्रत जोशी सब डिभिजन प्रमुख जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन बाजुरा idsdbajura@gmail.com
लक्ष्मण शाह नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली 9858222443 tmoseti13@gmail.com
विनोद माली नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था कार्यालय कन्चनपुर 9858776701 success.binod@gmail.com
पूर्ण बहादुर शाह कार्यालय प्रमुख यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटी 9858440106 yatayatoffice@gmail.com
मेखराज उपाध्याय नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेल्धुरा 9858751241 yatayat.dadel@gmail.com
ग्रिष्म थापा डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कैलाली 9858488484
गोविन्द प्रसाद देवकोटा नि.का.प्र. शहरी विकास तथा भवन कैलाली 9858050550 saharibikash19@gmail.com
कृष्ण बहादुर बोगटी नि.डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन बैतडी 9858751350 wss.baitadi@gmail.com
श्रवण खनाल डि.प्र. भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कैलाली 9851176041 kumarsarban2074@gmail.com
इन्द्र बहादुर स्वार नि.डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन डडेल्धुरा 9848429419
इन्द्र बहादुर स्वार नि.का.प्र. शहरी विकास तथा भवन डोटी 9848429419
लाल बहादुर बिष्ट नि.का.प्र. शहरी विकास तथा भवन बैतडी 9848798285 dudbcbaitadi24@gmail.com