फोटो नाम पद कार्यालयको नाम फोन नं इमेल
प्रेम दत्त भट्ट नि. निर्देशक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय डोटी 9858221085 erpdbhatta@gmail.com
रुपेश भट्टराई सि.डि.इ. पथरैया मोहना सिंचाई व्यवस्था कार्यालय कैलाली 9867128732 rupesbhattarai@yahoo.com
श्याम बहादुर खड्का सि.डि.इ. पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली 9858485522 shyamkhadka@gmail.com
दीपक नेगी इन्जिनियर पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्‍चनपुर 9849259435 ido.kanchanpur@gmail.com
रामचन्द्र खत्री नि.डि.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरा 9858440194 ramchandrakhatri6548@gmail.com
जगत प्रकाश जोशी सि.डि.इ. पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडी 9851167376 idobtdp7@gmail.com
जंग बहादुर थापा नि.का.प्र. पूर्वाधार विकास कार्यालय अछाम 9885845629 jbthapa2@gmail.com
धीरेन्द्र बिष्ट इन्जिनियर पूर्वाधार विकास कार्यालय बझाङ्ग 9858491026 ido.bajhang@gmail.com
डम्बर प्रसाद धिताल डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कैलाली 9858488500 wridd.kailali@gmail.com
महादेव बिष्ट नि.का.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कञ्‍चनपुर 9858776649 kanchanpur.idd@gmail.com
अमर बहादुर पाल सि.डि.इ. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन डोटी 9858448585 amarbpal1981@gmail.com
नबराज जोशी इन्जिनियर जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन डडेल्धुरा 9858435896 nabajoshi921@gmail.com
राम रथ खरेल सि.डि.इ. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन दार्चुला 9851143781 kharelramrath@gmail.com
सन्दिप डंगोल इन्जिनियर जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन बैतडी 9858776073 dangol.san68@gmail.com
खेम राज रेग्मी इन्जिनियर जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन अछाम 9858425410 erkhem070@gmail.com
मोहन देव भट्ट नि.डि.प्र. जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन बझाङ्ग 9858751025 mbhatta70@gmail.com
नरेश शर्मा इन्जिनियर जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब डिभिजन बाजुरा 9858425150 idsdbajura@gmail.com
लक्ष्मण शाह नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलाली 9858222443 tmoseti13@gmail.com
विनोद माली नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था कार्यालय कन्चनपुर 9858776701 success.binod@gmail.com
पूर्ण बहादुर शाह का.प्र. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटी 9858440106 yatayatoffice@gmail.com
मेखराज उपाध्याय नि.का.प्र. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डडेल्धुरा 9858751241 yatayat.dadel@gmail.com
मोहन कुँवर सि.डि.इ. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कैलाली 9841467441 wss.kailali@gmail.com
ग्रिष्म थापा डि.प्र. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन डोटी 9858488484 wss.doti@gmail.com
गोविन्द प्रसाद देवकोटा इन्जिनियर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन डडेल्धुरा 9858050550 wss.dadeldhura@gmail.com
कृष्ण बहादुर बोगटी इन्जिनियर खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन बैतडी 9858751350 wss.baitadi@gmail.com
श्रवण खनाल डि.प्र. भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कैलाली 9851176041 kumarsarban2074@gmail.com
इन्द्र बहादुर स्वार नि.डि.प्र. शहरी विकास तथा भवन कैलाली 9848429419 saharibikash19@gmail.com
अमर बहादुर पाल सि.डि.इ. शहरी विकास तथा भवन डोटी 9858448585 amarbpal1981@gmail.com
लाल बहादुर बिष्ट इन्जिनियर शहरी विकास तथा भवन बैतडी 9848798285 dudbcbaitadi24@gmail.com